1.​​ การใช้ลิฟต์จากภายใน
กดปุ่มตัวเลขชั้นที่ต้องการจะไป (ปุ่มกดจะมีแสงไฟตอบรับการกดที่ปุ่มนั้น) ประตูจะปิด
หลังจากกดปุ่มแล้วเล็กน้อย แล้วลิฟต์ก็จะเคลื่อนไปยังชั้นนั้นโดยอัตโนมัติ


 ปุ่มเร่งปิดประตู​​ Door-Close, DC   
กดเมื่อต้องการให้ประตูปิดเร็วขึ้น โดยจะปิดทันทีหลังจากปุ่มถูกกด
ปุ่มนี้จะต้องกดหลังจากกดปุ่มตัวเลขชั้นที่แล้ว


 ปุ่มเร่งเปิดประตู​​ Door​​ –​​ Open , DO  
มีไว้ให้กดเมื่อต้องการให้ประตูเปิดค้างอยู่หรือกดเพื่อเปิดประตูอีกครั้งหนึ่ง
ในกรณีฉุกเฉิน ให้กดปุ่มแจ้งภัย​​ ALARM  ​​ ตั้งสติให้ดี อย่าตกใจ รอความ
ช่วยเหลือโดยความสงบเครื่องติดต่อภายใน​​ INTERCOM  ​​ จะติดตั้งอยู่บน
แผงควบคุมภายในห้องโดยสาร


 เสียงสัญญาณบรรทุกน้ำหนักเกิน จะมีเสียงเตือนดังขึ้นเมื่อห้องโดยสารมีน้ำหนัก
บรรทุกเกินพิกัด​​ ลิฟต์จะไม่เคลื่อนตัวและประตูจะไม่ปิด จนกว่าน้ำหนักบรรทุกจะ
พอดีกับพิกัดที่ตั้งไว้ ลิฟต์จึงจะทำงานตามปกติ

 

2.​​ การเรียกลิฟต์จากภายนอก
กดปุ่มเรียก ลิฟต์ที่เหมาะสมโดยกดปุ่มขึ้น  เมื่อต้องการขึ้นและกดปุ่มลง  เมื่อ
ต้องการลงเท่านั้น การกดปุ่มที่ผิดจากทิศทางในการวิ่งหรือการกดทั้ง​​ 2​​ ปุ่ม จะเป็น
การสูญเสียพลังงานโดยใช่เหตุและทำให้ต้องใช้เวลาในการรอคอยลิฟต์ที่นานขึ้น

3.​​ การควบคุมอิสระ (แยกลิฟต์ออกจากกลุ่ม)
การสับสวิทซ์กุญแจที่แผงควบคุมลิฟต์ภายในห้องโดยสารซึ่งจะมีผลในการทำงานดังนี้
 คำสั่งต่างๆ บนแผงควบคุมก่อนหน้านี้จะถูกยกเลิก
 ลิฟต์ตัวนี้จะหลุดออกจากการต่อกับการควบคุมเป็นกลุ่ม เพื่อจะไม่ตอบรับการ
เรียกภาย อีกต่อไป (กรณีเป็นระบบกลุ่ม)
 จะยกเลิก (ไม่ตอบรับ) การกดและคำสั่งจากภายนอกใดๆ

4.​​ ระบบเสียงเตือนในการปิดประตูลิฟต์
กรณีมีสิ่งของหรือผู้โดยสารยืนขวางประตู ขณะประตูกำลังจะปิด จะมีเสียงเตือนใน
การปิดประตู เพื่อให้ผู้โดยสารหรือตรวจสอบดูว่ามีสิ่งของกีดขวางแนวทางในการ
ปิดประตูอยู่หรือไม่

***​​ ข้อควรระวัง ***

–​​ อย่าลืมปิดสวิทส์กุญแจตำแหน่งเดิมทุกครั้งหลังจากการใช้งาน

–​​ ตรวจสอบทุกครั้งหลังการเลิกใช้คำสั่งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ากุญแจไม่ได้เสียบค้างไว้

   ที่แผงควบคุม และผู้ใช้ควรเป็น พนักงานเฉพาะหรือได้รับอนุญาตเท่านั้น

 

เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียริ่ง รับซ่อมลิฟต์ ดูแลลิฟต์และบันไดเลื่อน
โทรสายด่วน (02) 7322795 ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัทลิฟท์, บริษัทลิฟต์, บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาลิฟต์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟต์, ซ่อมลิฟท์, ซ่อมลิฟต์, ซ่อมบันไดเลื่อน, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, บริษัทติดตั้งลิฟท์, บริษัทติดตั้งลิฟต์, Service Elevator, ซ่อมบำรุงลิฟท์, ซ่อมบำรุงลิฟต์, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, ลิฟท์บรรทุก, ลิฟต์บรรทุก, ดูแลลิฟท์, ดูแลลิฟต์, ปรับปรุงลิฟต์, ปรับปรุงลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟต์

บริษัทลิฟท์, บริษัทลิฟต์, บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาลิฟต์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟต์, ซ่อมลิฟท์, ซ่อมลิฟต์, ซ่อมบันไดเลื่อน, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, บริษัทติดตั้งลิฟท์, บริษัทติดตั้งลิฟต์, Service Elevator, ซ่อมบำรุงลิฟท์, ซ่อมบำรุงลิฟต์, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, ลิฟท์บรรทุก, ลิฟต์บรรทุก, ดูแลลิฟท์, ดูแลลิฟต์, ปรับปรุงลิฟต์, ปรับปรุงลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟต์

บริษัทลิฟท์, บริษัทลิฟต์, บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาลิฟต์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟต์, ซ่อมลิฟท์, ซ่อมลิฟต์, ซ่อมบันไดเลื่อน, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, บริษัทติดตั้งลิฟท์, บริษัทติดตั้งลิฟต์, Service Elevator, ซ่อมบำรุงลิฟท์, ซ่อมบำรุงลิฟต์, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, ลิฟท์บรรทุก, ลิฟต์บรรทุก, ดูแลลิฟท์, ดูแลลิฟต์, ปรับปรุงลิฟต์, ปรับปรุงลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟต์

บริษัทลิฟท์, บริษัทลิฟต์, บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาลิฟต์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟต์, ซ่อมลิฟท์, ซ่อมลิฟต์, ซ่อมบันไดเลื่อน, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, บริษัทติดตั้งลิฟท์, บริษัทติดตั้งลิฟต์, Service Elevator, ซ่อมบำรุงลิฟท์, ซ่อมบำรุงลิฟต์, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, ลิฟท์บรรทุก, ลิฟต์บรรทุก, ดูแลลิฟท์, ดูแลลิฟต์, ปรับปรุงลิฟต์, ปรับปรุงลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟต์

บริษัทลิฟท์, บริษัทลิฟต์, บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาลิฟต์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟต์, ซ่อมลิฟท์, ซ่อมลิฟต์, ซ่อมบันไดเลื่อน, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, บริษัทติดตั้งลิฟท์, บริษัทติดตั้งลิฟต์, Service Elevator, ซ่อมบำรุงลิฟท์, ซ่อมบำรุงลิฟต์, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, ลิฟท์บรรทุก, ลิฟต์บรรทุก, ดูแลลิฟท์, ดูแลลิฟต์, ปรับปรุงลิฟต์, ปรับปรุงลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟต์

บริษัทลิฟท์, บริษัทลิฟต์, บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาลิฟต์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟต์, ซ่อมลิฟท์, ซ่อมลิฟต์, ซ่อมบันไดเลื่อน, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, บริษัทติดตั้งลิฟท์, บริษัทติดตั้งลิฟต์, Service Elevator, ซ่อมบำรุงลิฟท์, ซ่อมบำรุงลิฟต์, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, ลิฟท์บรรทุก, ลิฟต์บรรทุก, ดูแลลิฟท์, ดูแลลิฟต์, ปรับปรุงลิฟต์, ปรับปรุงลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟต์

บริษัทลิฟท์, บริษัทลิฟต์, บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาลิฟต์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟต์, ซ่อมลิฟท์, ซ่อมลิฟต์, ซ่อมบันไดเลื่อน, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, บริษัทติดตั้งลิฟท์, บริษัทติดตั้งลิฟต์, Service Elevator, ซ่อมบำรุงลิฟท์, ซ่อมบำรุงลิฟต์, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, ลิฟท์บรรทุก, ลิฟต์บรรทุก, ดูแลลิฟท์, ดูแลลิฟต์, ปรับปรุงลิฟต์, ปรับปรุงลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟต์

บริษัทลิฟท์, บริษัทลิฟต์, บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาลิฟต์, ติดตั้งลิฟท์, ติดตั้งลิฟต์, ซ่อมลิฟท์, ซ่อมลิฟต์, ซ่อมบันไดเลื่อน, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, บริษัทติดตั้งลิฟท์, บริษัทติดตั้งลิฟต์, Service Elevator, ซ่อมบำรุงลิฟท์, ซ่อมบำรุงลิฟต์, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร, ลิฟท์บรรทุก, ลิฟต์บรรทุก, ดูแลลิฟท์, ดูแลลิฟต์, ปรับปรุงลิฟต์, ปรับปรุงลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟท์, ปรับปรุงระบบคอนโทรลลิฟต์