ซ่อมบำรุงลิฟท์

/Tag: ซ่อมบำรุงลิฟท์

แหล่งจ่ายกำลังไฟของลิฟต์

By |2019-10-24T01:52:06+07:00ตุลาคม 22nd, 2019|บทความเกี่ยวกับลิฟต์|

1. เมื่อมีการทำงานเกี่ยวกับแหล่งจ่ายของลิฟต์ให้ตรวจว่าการทำงานการหมุนของมอเตอร์ [...]

วิธีการดูแลลิฟต์เบื้องต้น

By |2019-10-23T01:47:49+07:00ตุลาคม 22nd, 2019|บทความเกี่ยวกับลิฟต์|

1. การทำงานของลิฟต์ ลิฟต์จอดชั้นที่มีคนกดเรียก มีสัญญาณเตือนเมื่อน้ำหนักบรรทุกเ [...]

มารยาทในการใช้ลิฟต์

By |2019-10-23T01:48:05+07:00ตุลาคม 22nd, 2019|บทความเกี่ยวกับลิฟต์|

1. กดปุ่มเรียกลิฟต์หน้าชั้นในทิศทางที่ต้องการเท่านั้นกดเพียงครั้งเดียวถ้าปุ่มกด [...]

วิธีป้องกันปัญหาจากการใช้ลิฟต์

By |2019-10-23T01:48:18+07:00ตุลาคม 22nd, 2019|บทความเกี่ยวกับลิฟต์|

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ควรรีบแจ้งรายละเอียดและปัญหาของลิฟต์ให้กับหน่วยงานบริการลิ [...]

ข้อควรระมัดระวัง

By |2019-10-23T01:48:31+07:00ตุลาคม 22nd, 2019|บทความเกี่ยวกับลิฟต์|

ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยทั่วไปสำหรับช่างอาคารและช่างบำรุงรักษาลิฟต์ [...]

การลดปัญหาในการใช้ลิฟต์

By |2019-10-23T01:48:43+07:00ตุลาคม 22nd, 2019|บทความเกี่ยวกับลิฟต์|

1. ควรมีอบรมการใช้ลิฟต์อย่างถูกต้องกับผู้โดยสารลิฟต์ 2. ไม่ควรให้เด็กเล็กเล่นบร [...]

การบำรุงรักษาลิฟต์

By |2019-10-23T01:48:54+07:00ตุลาคม 22nd, 2019|บทความเกี่ยวกับลิฟต์|

1. ตรวจเช็คโทรศัพท์ว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องเป็นประจำทุกวันก่อนการให้บริการลิฟต์ [...]

การบริการหลังการขาย

By |2019-10-23T01:49:10+07:00ตุลาคม 22nd, 2019|บทความเกี่ยวกับลิฟต์|

เมื่อได้ทำการส่งมอบลิฟต์เป็นที่เรียบร้อยบริษัทฯ จะมีการรับประกันและการ บำรุงรัก [...]

การทำความสะอาดลิฟต์

By |2019-10-23T01:49:20+07:00ตุลาคม 21st, 2019|บทความเกี่ยวกับลิฟต์|

1.กระเบื้องปูพื้นลิฟต์    1.1 ทำความสะอาดฝุ่นและคราบสกปรก    1.2 ไม้ถูพื้นกระเบ [...]

การใช้ลิฟต์อย่างประหยัด

By |2019-10-23T01:49:31+07:00ตุลาคม 21st, 2019|บทความเกี่ยวกับลิฟต์|

เพื่อการใช้ลิฟต์อย่างถูกต้องและประหยัด ทางบริษัทฯ มีความยินดี ที่จะให้คำแนะนำ กา [...]

Load More Posts